TARTU OPEN 2017 JA EKV

27.05.2017 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
5. Youth+Adult B-class LA
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
1 Dins Mironovs & Veronika Siņicina 4 3 3 2 2 3 2 4 3 3
3 Jan-Oscar Aunver & Lisette Metsniit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Ņikita Morozovs & Katrīna Paula Maksimova 3 5 2 4 4 4 5 3 4 4
7 Stanislav Petrov & Daniella Furyk 2 2 4 3 5 2 3 2 2 2
8 Karl Arthur Kade & Dani-Nicole Kuusk 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
1 Dins Mironovs & Veronika Siņicina 3 4 2 2 2 3 1 4 3 3
3 Jan-Oscar Aunver & Lisette Metsniit 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1
6 Ņikita Morozovs & Katrīna Paula Maksimova 5 5 1 5 4 5 5 3 4 5
7 Stanislav Petrov & Daniella Furyk 2 2 4 1 5 2 3 2 2 2
8 Karl Arthur Kade & Dani-Nicole Kuusk 4 3 5 4 3 4 4 5 5 4
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
1 Dins Mironovs & Veronika Siņicina 4 4 3 1 2 5 2 4 3 3
3 Jan-Oscar Aunver & Lisette Metsniit 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
6 Ņikita Morozovs & Katrīna Paula Maksimova 3 5 2 4 4 4 5 3 5 4
7 Stanislav Petrov & Daniella Furyk 2 2 4 3 5 2 3 1 2 2
8 Karl Arthur Kade & Dani-Nicole Kuusk 5 3 5 5 3 3 4 5 4 5
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
1 Dins Mironovs & Veronika Siņicina 3 4 3 2 2 3 4 5 4 3
3 Jan-Oscar Aunver & Lisette Metsniit 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1
6 Ņikita Morozovs & Katrīna Paula Maksimova 4 5 1 4 4 5 5 3 3 4
7 Stanislav Petrov & Daniella Furyk 1 2 4 3 5 1 2 1 2 2
8 Karl Arthur Kade & Dani-Nicole Kuusk 5 3 5 5 3 4 3 4 5 5
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Placing
1 Dins Mironovs & Veronika Siņicina 1 5 3 2 2 3 1 4 3 2
3 Jan-Oscar Aunver & Lisette Metsniit 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1
6 Ņikita Morozovs & Katrīna Paula Maksimova 4 3 1 4 4 4 5 3 4 4
7 Stanislav Petrov & Daniella Furyk 3 2 4 3 5 1 3 2 2 3
8 Karl Arthur Kade & Dani-Nicole Kuusk 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5
Adjudicators
A. N.Untuliene - LTU B. H.Rikand - EST C. A.Guljko - LAT D. J.Krzak - POL
E. P.Paulino - POR F. D.Starikov - KAZ G. C.Vasile - ROU H. R.Olle - EST
I. O.Kosmina - EST