Uudised
Üldkoosoleku kokkukutsumise teade
18.02.2013 | Juhatus

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade

 

Juhatus kutsub kokku ETSL liikmete üldkoosoleku alljärgnevalt:

 

Aeg ja koht: 17.märtsil Tallinnas Ühisgümnaasiumis Pärnu mnt. 71,

kell 12:00 - 14:00

Päevakord:

      1. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine
2. 2012 majandusaasta aruande kinnitamine ja ülevaade juhatuse tööst
3. ETSL 2013.a. eelarve kinnitamine

      4. ETSL ja EHTL ühinemisest
5. TK Emerald ettepanekud üldkoosolekule
6. TSM muudatused

 

Koosoleku materjalidega saab tutvuda ETSL büroos.

 

Juhatus

 

 

Tagasi