Uudised
EOK stipendiumikonkurss
03.08.2008 | EOK

Stipendiumikonkursi väljakuulutamine

 

Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlastele kõrg- või kutse­hariduse omandamiseks 2008/2009. õppeaasta sügissemestril.

 

Avalikul stipendiumikonkursil osalev sportlane peab vastama järgmistele tingimustele:

 

- on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või

- on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul

  ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul.

- järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele.

 

Stipendium eraldatakse sportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks tasulises õppes õppemaksu tasumiseks:

- avalik-õiguslikus ülikoolis

- eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel

- riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis

- erarakenduskõrgkooli positiivselt akrediteeritud õppekava alusel

- riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses

- Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või 

  munitsipaalkutseõppeasutuses

- või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes

 

Stipendiumi suurus on kuni 14 000.- krooni.

 

Avaldused konkursil osalemiseks saata Eesti Olümpiakomiteele

hiljemalt 8. septembriks  2008.a.

aadressil: Pirita tee 12, 10127 Tallinn või faksil 603 1501.

 

Avalduses tuleb ära märkida:

Isikuandmed, kontaktandmed, spordiala ja tulemused, kutse- või kõrgkool ja õpitav eriala.

 

NB! Taotluse peavad EOK-le esitama sportlased ise!

Tagasi