Uudised
Kutsekomisjoni otsus dokumentide vastuvõtmisest
10.09.2009 | ETSL Kutsekomisjon

ETSL  KUTSEKOMISJONI  OTSUS                                           090909

 

 

ETSL kutsekomisjon kuulutab välja võistlustantsu treenerite kutsekvalifikatsiooni omistamiseks vajalike dokumentide vastuvõtu.

 

Kõik vajalikud dokumendid  tuleb esitada ETSL peasekretärile ühe kuu jooksul pärast käesoleva teate avaldamist ETSL kodulehel s.o. hiljemalt 10. oktoobriks 2009.a.
Dokumendid tuleb esitada vastavuses  ETSL juhendiga  “ETSL treeneritele kutsekvalifikatsiooni omistamise kord”. 

 

Kutsekvalifikatsioonikomisjon vaatab esitatud avaldused läbi 1 (ühe) kuu jooksul pärast esitamise lõpptähtaega ja langetab otsuse taotleja lubamisest kutsetestile.

 

Kutsekvalifikatsiooni omistamine toimub oktoobris 2009.a. (aeg ja koht teatatakse täiendavalt). 

Selle käigus peavad taotlejad sooritama spordikoolituse testi vastavalt taotletavale astmele.
Testi viib läbi EOK Spordikoolituse Sihtasutus . 

Testi edukalt sooritanutega toimub peale seda vestlus ETSL-is  kehtivate reeglite osas (ETSL tantsuvõistluste määrustik ja ETSL algajate võistluste juhend). 

IV taseme taotlejatega toimub ainult vestlus.

V taseme taotlejad suunatakse EOK Kutsekomisjoni. 

 

 

Tanel Keres

ETSL Kutsekomisjoni esimees
Tagasi