Uudised
ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE
29.12.2011 | Juhatus

TEADE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

 

ETSL juhatus kutsub kokku liidu üldkoosoleku alljärgnevalt:

 

Aeg: 29.01.2012, kell 11.00-13.00

 

Koht: Tallinna Ühisgümnaasium, Pärnu mnt. 71 (parkida saab hoovialale)

 

Päevakord:

  1. ETSL 21.juuni 2011.a. üldkoosoleku otsuste kinnitamine.
  2. Informatsioon ETSL 2011.a. eelarve täitmisest.
  3. Ülevaade 2011.a. ETSL-i liikmesklubide tantsijate sportlikest tulemustest.
  4. ETSL TSM muudatused ja täiendused.
  5. ETSL 2012.a. eelarve kinnitamine. 

Igast liikmesklubist üks hääleõiguslik esindaja vastavalt ETSL põhikirjas ettenähtud korrale.

Päevakorra muudatusettepanekute tegemine vastavalt seaduses toodule.

 

Lugupidamisega

ETSL juhatus

Tagasi