Uudised
ÜLDKOOSOLEK!
22.03.2011 | Juhatus

ETSL ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

 

ETSLi juhatus kutsub kokku ETSLi liikmete üldkoosoleku:

 

Kuupäev: 12.aprill 2011.a.

Kell: 12:00-14:00

Koht: My City hotelli konverentsiruum, aadressil Vana Posti 11/13, Tallinn

Päevakord:

1) ETSLi asumine MTÜ Tantsunõukogu asutajaliikmeks.

2) 26.03.2010.a. toimunud üldkoosoleku otsuste kinnitamine (Lisa 1).

3) 20.06.2010.a. toimunud üldkoosoleku otsuste kinnitamine (Lisa 2).

4) 21.12.2010.a. toimunud üldkoosoleku otsuste kinnitamine (Lisa 3).

5) TK Royal väljaarvamine ETSL liikmete hulgast vastavalt ETSL`i põhikirja punktidele 10 (viimane lõik), 12.6 ja 12.8.

 

ETSL Juhatus

 

Selgitus:

18. märtsil 2011.a. edastatud ETSL üldkoosoleku kutsele saabus seisuga 20.03.2011 kell 24.00 kaks täiendavat päevakorrapunkti ETSLi üldkoosolekule, mis oli planeeritud 07.04.2011.

Esimene neist on esitatud 11 liikmesklubi poolt – vaata lisas.

Teine neist on esitatud TK Leevi poolt – vaata lisas.

Vastavalt Mittetulundusühingute seaduse § 20 primm 1 lõige 2le, mis käsitleb üldkoosoleku päevakorda, on olukord selline, et vähemalt 1/5 mittetulundusühingu liikmetest või vähemalt kuus mittetulundusühingu liiget, kui mittetulundusühingul on alla 30 liikme, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda. Iga täiendava küsimuse kohta tuleb esitada põhjendus.

TK Leevi Eve Endi isikus on esitanud täiendava päevakorra puntki lisamise soovi, kuid vastavalt seadusele ei saa seda arvestada, kuna see on esitatud vähem kui 1/5 meie liikmete poolt.

 

Seega juhatus OTSUSTAS:

 

1.      Lisada ETSLi üldkoosoleku päevakorda 11 liikme ettepanekul täiendav päevakorra punkt:

a.       TK Royal väljaarvamine ETSL liikmete hulgast vastavalt ETSL`i põhikirja punktidele 10 (viimane lõik), 12.6 ja 12.8.

2.      Mitte lisada ETSLi üldkoosoleku päevakorda TK Leevi pakutud päevakorra punkti.

3.      Seoses täiendava päevakorra punktiga viia koosoleku kuupäev edasi 12.04.2011, toimumiskohaga My City hotell (Tallinn) kell 12:00 kuni 14:00.

 

Juhatus
Tagasi