Uudised
TEADE üldkoosoleku kokkukutsumisest
11.05.2012 | Juhatus

TEADE üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

 

ETSL juhatus otsustas oma 08.mai korralisel koosolekul kutsuda kokku ETSL üldkoosolek.

 

Aeg:      11. juuni 2012.a.

Kell:      11:00 – 13:00
Koht:     Ühisgümnaasium,  Tallinn Pärnu mnt. 71

 

Päevakord::

                                                               i.      Eelmise Üldkoosoleku otsuste kinnitamine.

                                                             ii.      Majandusaasta 2011 aruande kinnitamine.

                                                            iii.      TSM muudatuste kinnitamine.

                                                           iv.      ETSL põhikirja muudatuste kinnitamine.

                                                             v.      Arengukava 2012 – 2015 kinnitamine.

                                                           vi.      Organisatsioonilised küsimused:

1.       K.Veskimäe avaldus juhatuse liikme kohalt vabastamiseks ning uue liikme valimine.

Lugupidamisega,

ETSL juhatus

Tagasi