Uudised
2007.a. Eesti Meistrivõistlustest
15.07.2006 | EVTL

EVTL Juhatuse otsus   

2007.a. Eesti Meistrivõistluste toimumise kuupäevade kohta

Viia läbi Eesti 2007.a. Meistrivõistlused alljärgnevalt:

- Ladina-Ameerika tantsude meistrivõistlused        07.jaanuaril
- Standardtantsude meistrivõistlused                    03.veebruaril
- 10-tantsu meistrivõistlused                                03.märtsil

 

Eesti 2007.a. meistrivõistluste läbiviimise kohta

 

Eesti Võistlustantsu Liit kui üleriiklik spordialaliit omab ainuõigust ja kohustust läbi viia Eesti Meistrivõistlusi võistlustantsus.

10.mail 2006.a. kuulutas eelmine EVTL-i juhatus välja konkursi 2007.a. Eesti meistrivõistluste korraldamisõiguse saamiseks.

Korraldajate valimine pidi toimuma 14.juunil kuid juhatus otsustas jätta küsimuse lahendamise uuele valitavale juhatusele.

Hotellis Peoleo toimunud Üldkogul (14.juuni) valiti EVTL-ile uus juhatus kes pidas oma esimese koosoleku 28.juunil ning päevakorra üheks punktiks oli ka meistrivõistluste korraldajate valimine. Seoses laekunud OÜ PNG pakkumisega otsustas juhatus korraldajaid mitte valida, vaid kohtuda OÜ PNG esindajaga.

06.juulil arutas juhatus laekunud avaldusi/pakkumisi ning lähtudes EVTL-i kui spordialaliidu õigustest ja kohustustest ning pakkumistes sisalduvatest võimalustest nii tantsijatele kui ka Eesti võistlustantsule tervikuna

OTSUSTAS:

 -         hakata pidama läbirääkimisi kõigile kolmele meistrivõistlusele parima pakkumise teinud OÜ PNG-ga (esindaja hr. Jüri Peetson) lähtuvalt nende pakkumisest ning Eesti Meistrivõistlustele esitatavatest nõudmistest
-         kaasata eellepingu koostamisel klubide esindajaid garanteeritud kvaliteedi saavutamiseks
-         tingimuste sobivusel anda võistluste organiseerimise õigus (ühes kulude katmise ja tulude saamise riskidega) OÜ PNG-le.

 

Tagasi