Uudised
Üldkoosolek
28.04.2004 | EVTL

EVTL juhatus OTSUSTAS:

Kutsuda kokku EVTL üldkoosolek 06.juunil 2004.a. kell 12.00

Tallinnas, Pärnu mnt.555 Hotellis Peoleo

Päevakord:

1. EVTL põhikirja muutmine.
2. Revisjonikomisjoni aruanne 2003 majandusaasta kohta.
3. Sõnavõtud aruande kohta.
4. EVTL 2003 majandusaasta aruande kinnitamine.
5. EVTL 2004.a. täpsustatud eelarve kinnitamine.
6. EVTL 2004.a. eelarve täitmisest I poolaastal.
7. Osavõtjate poolt eelnevalt registreeritud probleemsed küsimused.
8. Sõnavõtud ja ettepanekud.

Pärast üldkoosoleku lõppu ühine lõunasöök.

Tagasi