Uudised
Muudatustest võistlussarjas Magus Algus
04.03.2009 | MA team

TEADE

Juhime tähelepanu sellele, et alates Nõo võistlustest on lisandunud uus vanuserühm: Mudilased 2-tantsu (AV, CC).

Mudilaste vanuserühma kuuluvad tantsupaarid, kus vanem partner saab jooksval kalendriaastal 7 aastaseks (kaasa arvatud), noorema partneri vanus ei ole piiratud. Mudilaste vanuserühmas esimese koha võitnud paar jätkab järgmisel võistlusel võistlemist Lapsed1 2-tantsu grupis ja sealt edasi vastavalt Tantsuspordimäärustikule.

Seoses süsteemide ühtlustamise ja administreerimise lihtsustamisega tasuvad kõikide võistlejate eest stardimaksud edaspidi klubid ja koolid neile esitatud arvete alusel pärast võistluste toimumist. Arvete koostamise aluseks on eelregistreerimise nimekirjad ja kõikidele klubidele/koolidele saadetakse arve koos võistlustel osalenud tantsupaaride nimekirjaga. Stardimaksude mittemaksmisest pärast registreerimist on vabastatud need tantsupaarid, kes esitavad korraldajale arstitõendid nende haigestumise kohta (TSM 27.6 lõik 5 ja 6).

Palume teavitada kõiki lapsevanemaid ja võistlejaid muudatustest ning sellest, et võistlejad ei pea kohapeal stardimaksu tasuma.

Lugupidamisega Magus Algus korraldusmeeskond

Tagasi