Uudised
ÜLDKOGU kokkukutsumine
19.05.2006 | Juhatus

JUHATUSE OTSUS

 

EVTL juhatuse koosolekul 090506 oli arutusel küsimus EVTL Üldkogu kokkukutsumisest:

 

evakord:

 

2.1. Üldkoosoleku kokkukutsumisest.                                 

OTSUSTATI:

Kutsuda kokku EVTL Üldkogu 14.juunil 2006.a. kell 15.00 hotellis PEOLEOevakorraga:

-         Juhatuse aruanne tehtud tööst

-         Revisjonikomisjoni aruanne majandustegevusest

-         Registreeritud sõnavõtud a`5 minutit

-         IDSF 2006.a. kongressist

-         Uue juhatuse valimine

 

evakorra väliselt viia läbi Eesti 2007.a. meistrivõistluste kohtunike valimine.

 

 

PS:

1)      Oma osalemisest palun teatada EVTL büroosse.

2)      Hääletusõiguslik delegaat peab olema kantud klubi B-kaardile või omama lihtkirjalist volitust isikult, kes on kantud B-kaardile.

3)      Sõnavõtuks registreeruda samuti EVTL büroos.

4)      Külaliste arv ei ole piiratud.

Tagasi