Uudised
Koondise moodustamisest
07.09.2004 | EVTL

Meeldetuletuseks tantsupaaridele ja nende treeneritele:

 3.  Koondise moodustamise alused

(1)  Tantsupaaride  EVTL koondise liikmeks või liikme kandidaadiks määramisel on aluseks paaride esinemine jooksva aasta  EVTL  ST- ja  LA-tantsude meistrivõistlustel  ning  esinemine septembri-  ja oktoobrikuu  EVTL karikavõistluste etappidel.

(2)  Vahetult peale jooksva aasta  ST- ja  LA-tantsude meistrivõistlusi toimub  EVTL koondise esmane formeerimine.

(3)  Esmase formeerimise käigus määratakse  EVTL meistrivõistluste tulemuste põhjal  EVTL koondise tabelites kohtadele nii kõik koondise liikmed kui ka kõik koondise liikme kandidaadid.

(4)  Vahetult peale  EVTL karikavõistluste oktoobrikuu etappi toimub  EVTL koondise teine formeerimine.

(5)  Teise formeerimise aluseks on  tantsupaaride  EVTL karikavõistluste septembri-  ja oktoobrikuu etappide koondarvestuse tulemused.

(6)  Koondarvestuse tulemused saadakse järgmiselt:

-         mõlemal võistlusel jäetakse lõpptulemuste protokollis välja momendil koondise liikmeks olevad tantsupaarid ning järjestatakse ülejäänud paarid järjestikulistele kohtadele;  

-         mõlemal võistlusel eelpooltoodult arvestatud kohad liidetakse ning paarid järjestatakse kahe võistluse kokkuvõttes järjestikulistele kohtadele.

(7)  Koondarvestuse tulemuste alusel täidetakse  EVTL koondise tabelites kõik tühjad kohad koondise liikmete osas  (kui neid on)  ja seejärel uuesti kõik koondise kandidaatide kohad.

Tagasi