Uudised
Eesti meistrivõistlused 2007
10.05.2006 | Juhatus

KONKURSS  korraldamisõiguse saamiseks

 

Lugupeetud EVTL liikmed,  kutsume Teid osalema  EVTL  2007. aasta meistrivõistluste korraldamise konkursil.

 

Meistrivõistluste korraldamise aluseks on  EVTL juhend-dokument  „ EVTL  meistrivõistluste juhend“ v.a. p.6(1) ja p.6(2).


Toimumise ajad:

EVTL meistrivõistlused  ST-tantsudes               jaanuar – märts  *

EVTL meistrivõistlused  LA-tantsudes               jaanuar – märts  *

EVTL meistrivõistlused  10-s tantsus                  jaanuar – märts  *

*  konkreetsed toimumiskuupäevad täpsustatakse peale  IDSF 2007.a. tiitlivõistluste

    graafiku selgumist 

 

 Meistrivõistluste korraldamise taotluses palume ära näidata:

-         võistluste toimumise planeeritav koht ja spordirajatis 

-         planeeritavad auhinnad või auhinnafond

-         muud tingimused, mida korraldaja peab vajalikuks juhatusele teada anda ja mis tõstab tema eelistatuse astet

 

Korraldajale esitatavad tingimused:

 1. Korraldaja peab tagama TV erisaate (45 min. võistluse ülekannet)  salvestamise.
 2.  Korraldaja peab kasutama võistluspõrandana  EVTL tantsupõrandat (EVTL poolt tasuta) või viima võistlused läbi parkettpõrandal. Võistluspõranda pindala peab olema vähemalt  350 m².
 3. Võistluste toimumise koha saali pealtvaatajate mahutavus peab olema vähemalt  1500 inimest.
 4. Korraldaja peab tagama:
  -   EVTL lepingupartnerite reklaami võistluspaigas ja  võistluste kavalehes
  -   EVTL lepingupartnerite logo võistluse reklaamidel,  sh. TV reklaamis 

Kavalehele esitatavad nõuded:

 1. Kavalehes peavad olema  EVTL andmed (aadress, telefon, e-mail, kodulehekülg jne.)
 2. Kavalehes tuleb esitada  EVTL lepingupartnerite logod.
 3. EVTL logo ja korraldaja logo peavad olema kavalehe kaanel võrdsetes suurustes.     Sama kehtib trükireklaami kohta.
 4. Korraldaja võib kasutada kavalehes EVTL koondise paaride pilte, kavalehe kaanel kasutatav tantsupaar ei tohi olla antud võistlustest osa võttev tantsupaar.
 5. Korraldaja peab võimaldama reklaamipinna kõigile EVTL liikmetele ühistel kehtestatud reklaamitingimustel.
 6. Korraldaja võib esitada oma reklaami vormistatuna ühtse reklaamina. 

Kohtunikud:

     1.   Kohtunikekogu moodustamiseks esitavad  EVTL klubid oma ettepanekud kohtunike

           kandidaatide osas,  eraldi  ST-, LA-tantsudes ja 10-tantsus, (hiljemalt  08. maiks 2006.a.)

Iga kandidaadi juures näidata riik, keda esindab, IDSF või WDDSC litsentsi olemasolu ning võimalusel ka lühike tantsualane iseloomustus.

           2006. aastal  EVTL meistrivõistlusi hinnanud kohtunikke ei tohi kandidaatidena esitada.

2.      EVTL juhatus vaatab saabunud ettepanekud läbi  oma korralisel

koosolekul ja  kinnitab  kohtunike kandidaatide nimekirjad eraldi  ST-, LA-tantsudes ja 10-tantsus.

3.      EVTL peasekretär selgitab (otsekontakti teel)  kõigis kolmes nimekirjas olevate kohtunike osalemise võimalikkuse s.o. sõlmib eelkokkuleppe.  Peasekretär teeb seda kujunenud situatsioonis (IDSF tiitlivõistluste toimumise ajad määramata)  10 päeva jooksul peale EVTL meistrivõistluste toimumiskuupäevade selgumist.

4.      Kõigis kolmes nimekirjas oma nõusoleku andnud kohtunike seast valitakse loosimise teel

välja  8 põhikohtunikku ja  1 varukohtunik, jälgides seejuures  EVTL meistrivõistluste juhendi reegleid kohtunike kutsumise osas.

EVTL juhatus viib läbi  EVTL meistrivõistluste kohtunike loosimise avaliku üritusena.

EVTL peasekretär saadab peale loosimistulemuste selgumist kutsutavatele kohtunikele

välja  EVTL nimel ametliku kutse. Peale kinnituse saamist annab peasekretär asjaajamise üle korraldavale klubile.

5.      Kohtunike transpordi, majutamise ja toitlustamise eest vastutab ja kannab  kulud korraldav klubi.

          
Sekretariaat:

1.      Korraldaja peab kindlustama võistluste sekretariaadi töö lähtudes EVTL-is kasutusel olevast arvutiprogrammist.

2.      Korraldaja peab tagama vajadusel sekretariaadi töö käsitsi arvestuse.

3.      Korraldaja peab planeeritava sekretariaadi kooseisu esitama  EVTL peasekretärile hiljemalt  2 nädalat enne võistluse toimumist.

  

Tähtaeg:

Avaldused meistrivõistluste läbiviimiseks esitada  EVTL peasekretärile hiljemalt  12. juuniks 2006.aastal  kella 11.00-ks.

 

 

EVTL meistrivõistluste korraldajad valitakse juhatuse koosolekul  14. juunil 2006.

 

  

Lugupidamisega

 

EVTL juhatus

Tagasi