Uudised
Treenerite täiendkoolitus
07.05.2012 | ETSLEA

Austatud tantsuspordi treenerid,

Spordiregistri andmetele toetudes võib öelda, et 2012. aasta oktoobris aegub treeneri kutse kokku 43 treeneril. Vastavalt kutse taotlemise korrale  (vt. uus kord) on kutse taastaotlemiseks vajalik osaleda täiendkoolitustel viimase nelja aasta jooksul vähemalt 60 tundi. Olenevalt treeneri kutseastmest, on nõutav ka erialane töökogemus.

Seoses sellega pakub Eesti Tantsuspordi Liidu Elukutseliste Alaliit (ETSLi koostööpartner) käesoleva aasta 19. juunil järgmisi täiendkoolitusi:

1.       Kehalise kasvatuse ainekavas oleva tantsuosa koolitus –Eesti ja  teiste rahvaste tantsud, koolitaja Sille Kapper (Tallinna Ülikool), koolituse maht 2 tundi;

2.       Kehalise kasvatuse ainekavas oleva tantsuosa koolitus - loovtants, koolitaja Eve Noormets (Tallinna Ülikool), koolituse maht 2 tundi;

3.       Riietuse reeglid, koolitaja Erika Kappet, koolituse maht 2 tundi

VÕI

Kohtuniku tegevus ja eetika, koolitaja Peep Vardja, koolituse maht 2 tundi;

4.       Tantsuõpetus valikainena üldhariduskoolis – ainekavatutvustus, koolitaja Silvia Purje, koolituse maht 2 tundi;

5.       Kehahoiu tähtsus figuuride õppimisel, mees- ja naispartneri kehahoiu sarnasus ja erinevus, koolitaja Ave vardja, koolituse maht 2 tundi.

Iga koolituse hinnaks on 10 eurot, kogu päeva koolituse hind on 40 eurot. Hinnad ETSLEA liikmetele on vastavalt 8 eurot ja 30 eurot.

Täiendkoolitused toimuvad Tallinna vanalinnas Tallinna Õpetajate Maja (Raekoja plats 14) ja Eesti Kirjanike Liidu (Harju tn 1) ruumides.

Koolitus on suunatud tantsuspordi treeneritele, kellele on omistatud tantsuspordi treeneri kutse ning koolitused lähevd arvesse täiendkoolitusena. Koolituse järgselt väljastatakse tunnistus koolitusel läbitud teemade kohta.

Paljud on küsinud, milleks seda kehalise kasvatuse ainekavas oleva tantsu koolituse teemat vaja on. Pean vajalikuks teemat natuke selgitada.

Tänaseks on tantsuõpetus jõudnud kohustusliku osana üldhariduskooli õppekavasse. Täpsemalt – tantsuline liikumine põhikoolis on kehalise kasvatuse valdkonna üheks osaks. Lisaks standardtantsudele ja ladina tantsudele on tantsulise liikumise osadeks ka loovtants, Eesti rahvatantsud ja teiste rahvaste tantsud. Just need viimatiloetletud ongi koolituse teemaks. Peale koolitusel osalemist oleksid koolituse läbijad võimelised õpetama kogu üldhariduse põhikooli tantsulise liikumise osa, mitte ainult kitsalt meile kõigile teadaolevat standardtantsude ja ladina tantsude osa.

Lisaks eeltoodule on täna võimalik koolides õpetada tantsu valikainena. See tähendab seda, et tantsu õpetatakse süvendatult. Ka siin on seatud tingimused tantsuõpetuse õppeprotsessile – kirjeldatud on kohustuslikud teemad, mida tuleb õppes läbida. Selles osas peab loengu Silvia Purje, kes osales tantsuõpetuse valikaine õppekava väljatöötamisel.

Usun, et see on väga oluline ja vajalik koolitus kõigile meile, kes täna või tulevikus soovivad töötada koolis tantsuõpetajana. Ülaltoodud koolitustel osalemine annab õiguse õpetada kehalise kasvatuse tantsuosa ja/või tantsuõpetust valikainena juhul, kui õpetajal on olemas ka pedagoogiline kõrgharidus, mis on tingimuseks üldhariduskoolis töötavale õpetajale.

Registreerumine koolitusele hiljemalt 1. juuniks aadressil pd@dancesport.ee.

 

Lugupidamisega,

Tanel Keres

ETSLEA

Tagasi