Uudised
Erakorraline üldkoosolek
28.05.2010 | Juhatus

Lugupeetud ETSL-i liikmed!

 

Lähtuvalt mittetulundusühingute seaduse §20' -le laekus väljakuulutatud ETSL-i 17.06.2010 üldkoosoleku päevakorra muutmiseks avaldus.

Vastavalt mittetulundusühingute seadusele ja ETSL-i põhikirjale edastab ETSL-i juhatus uue koosoleku kutse.

 

ETSL-i üldkoosoleku kutse

 

ETSL-i juhatus kutsub kokku liikmete üldkoosoleku 20.juunil kell 14.00, Arigato Spordihoones, Tallinnas.

 

PÄEVAKORD:

 

1) Vandeaudiitori valimine

2) 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine

3) Umbusalduse avaldamine juhatuse liikmetele

4) ETSL-i liikmete väljaarvamine ETSL-i liikmete hulgast seoses ETSL-i maine olulise kahjustamisega.

 

PS.

ETSL-i juhatus kuulutas oma koosolekul välja ka „ümarlaua“ toimumise aja 17.06.2010 algusega kell 10.00.

Seoses sellega, et muutub üldkoosoleku kuupäev on otstarbekas muuta ka „ümarlaua“ toimumise kuupäeva ning juhatuse ettepanekul toimub „ümarlaud“ samuti 20.06.2010 ( algusaeg kell 10.00 ning asukoht Arigato Spordihoone Tallinnas on samad).


Juhatus

Tagasi