Uudised
EOK stipendiumikonkurss
03.01.2005 | EOK

Stipendiumikonkursi väljakuulutamine

 

Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja stipendiumikonkursi tippsportlasele kõrg- või kutse­hariduse omandamiseks kuni 10000.- krooni õppesemestris.

 

Avalikul stipendiumikonkursil osalev sportlane peab vastama järgmistele tingimustele:

 

- on tegevsportlane, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul või

- on tippspordist loobunud isik, kes kuulunud Eesti koondvõistkonda vähemalt 3 aasta jooksul

  ning lõpetanud tegevsportlase karjääri viimase 5 aasta jooksul.

- järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noorematele.

 

Stipendium eraldatakse sportlastele kõrg- või kutsehariduse omandamiseks tasulises õppes õppemaksu tasumiseks:

- avalik-õiguslikus ülikoolis

- eraülikoolis positiivselt akrediteeritud õppekava alusel

- riigiasutusena tegutsevas rakenduskõrgkoolis

- erarakenduskõrgkooli positiivselt akrediteeritud õppekava alusel

- riigiasutusena tegutsevas kutseõppeasutuses

      - Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusluba omavas era- või 

        munitsipaalkutseõppeasutuses

- või välisriigi samaväärsetes õppeasutustes

 

Avaldused konkursil osalemiseks saata

Eesti Olümpiakomiteele hiljemalt 24. jaanuariks 2005

aadressil: Pirita tee 12, 10127 Tallinn või faksil 603 1501
Tagasi