Uudised
Riiklikust statistikast
24.05.2004 | Kult.min.

Veelkord lühidalt ja selgelt riikliku spordistatistika esitamisest!

 

Teadmiseks, et 10. juuni 2004. a. saab lõplikult lukku spordiklubide riikliku statistika esitamise aeg. 14. juuni 2004. a. paneme täiendatud andmed Kultuuriministeeriumi kodulehele www.kul.ee

è    valdkond sport

è    statistika

è    Spordiklubide nimekiri 2003. aasta riikliku statistika esitamise kohta

 

Andmed on esitatud maakondade kaupa + Tallinn. Palun vaadake need tabelid üle ja tehke selgeks, kes veel ei ole oma andmeid Statistikaametile esitanud. Täna on spordialasid, kus statistika on esitatud ääretult tagasihoidlikult. Korralik ja pädev andmebaas spordiklubide kohta on vajalik meile kõigile, igal tasandil.

 

Käesoleva aasta 10. juuniks 2003. aasta kohta statistilisi andmeid mitte-esitanutel ei ole õigust riiklikule sporditoetusele 2005. aastal. Sama kehtib ka Hasartmängumaksu Nõukogust ja Eesti Kultuurkapitali Kehakultuuri sihtkapitalist eraldatavate sporditoetuste kohta! Ka neile tuleb statistika esitada õigeaegselt nõutud korras.
Tagasi