Uudised
ÜLDKOOSOLEK
14.03.2005 | Juhatus

EVTL üldkoosolek

 

18.aprill 2005,  kell 12.00, 
 

koht: Hotell VIRU konverentsikeskuse II korrusel saalis GRANDE 1.

Sissepääs nii hotelli kui ka keskuse poolelt.

 

Delegaatide ja külaliste registreerimne.

 

I   Koosoleku rakendamine

 

1.   Juhataja valimine.

2.       Protokollija valimine.

3.       Mandaatkomisjoni valimine

4.       Häältelugemiskomisjoni valimine.

5.       Kodukorra kinnitamine.

 

II   Päevakord

           

1.   Juhatuse aruanne.  /S.Kivi/

2.   Revisjonikomisjoni aruanne.  /K.Klandorf/

3.      Sõnavõtud juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete põhjal.

4.      Mandaatkomisjoni aruanne.

5.   2004.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

6.   Hinnangu andmine juhatuse tööle.

7.   2005.a. eelarvest. /H.Tiidus/

8.   Sõnavõtud 2005.a. eelarve põhjal.

9.   2005.a. eelarve kinnitamine.

         10.   Organisatsioonilised küsimused.

         11.   Juhatuse informatsioonilised teadaanded.

         12.   Eelnevalt registreeritud sõnavõtud. /a’ 7 min/

Tagasi