Uudised
Testi tulemused teada!
11.10.2006 | EVTL

10.oktoobril toimus esimene treenerite kutsekvalifikatsiooni süsteemis tasemete kinnitamise test meie liidus.

Avaldusi oli laekunud mitmete tasemete omistamiseks. Kutsekomisjon vaatas laekunud dokumendid läbi ning otsustas lubada osa taotlejaid vestlusele ja osa taotlejaid testile ja vestlusele.

Üldainete test koosnes 20-st küsimusest millele tuli valida õige vastus erinevate vastusevariantide seast. Taotleja loeti testi sooritanuks kui temal oli vähemalt 50% õigeid vastuseid.

Vestlusvoorus Kutsekomisjoni liikmetega puudutasid seekordsed teemad EVTL "Tantsuvõistluste Määrustikku" ja "Algajate tantsijate võistluste" juhendit.

Vaadanud läbi testi ja vestluse tulemused EVTL Kutsekomisjon

OTSUSTAS:

Kinnitada võistlustantsu treeneri kutsekvalifikatsiooni tasemed alljärgnevalt

- Stiina Sevostjanova    II aste
- Šandor Štefil             II aste
- Julia Stepanova         II aste
- Diana Lohu                I aste
- Jane Kensap              I aste

ÕNNITLEME TREENEREID!

Tagasi