Riietuse reeglid

 

Riietuse reeglite tõlgendamisel lähtuda WDSFi kodulehel avaldatud juhendist. 12.06.2016

WDSF Dress regulations