Treenerikutse

Alates 1.maist 2016 muutus treenerikutse taotlemine interneti põhiseks läbi Eesti spordiregistri.

Juhend Treeneri kutse taotlemiseks.

Enne kutse taotlemist palutakse tellida ETSLi sekretariaadist arve kutse omistamise eest.

KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISEGA SEOTUD KULUD

 • Kutsekvalifikatsiooni taotlemine on tasuline.
 • EOK poolt on kinnitatud kutsekvalifikatsiooni omistamise tasud alljärgnevalt:
  • Abitreener, EKR tase 3,               32 EUR;
  • Nooremtreener, EKR tase 4,      38 EUR;
  • Treener, EKR tase 5,                    45 EUR;
  • Vanemtreener, EKR tase 6,        58 EUR;
  • Meistertreener, EKR tase 7,       64 EUR;
  • Eliittreener, EKR tase 8,             75 EUR.

Kutsekvalifikatsiooni omistamise tasu tuleb kanda ETSLi arveldusarvele

Võistlustantsu treeneritele kutsekvalifikatsiooni omistamise kord (kehtiv alates 08.09.2015.a.).

Lisa 3 – õppekava

Treenerite kutsekvalifikatsiooni kehtestamisel on aluseks:

   • Kutseseadus
   • Spordiseadus
   • Spordi kongressi otsused

ETSL Kutsekomisjon moodustati juhatuse otsusega 01/2005 ning kinnitati EOK poolt 14.03.2005.a. (EOK korraldus 14.03.05). Üksikasjalikumat teavet saab aadressilt www.eok.ee.