Treenerikutse

Alates 1.maist 2016 muutus treenerikutse taotlemine interneti põhiseks läbi Eesti spordiregistri.
NB! Taotlusi võetakse vastu iga kuu 29. kuupäevani ja siis kulub 3 nädalat enne kui kinnitatakse taastaotlemine või eksamile lubamine.

Juhend Treeneri kutse taotlemiseks.

Enne kutse taotlemist palutakse tellida ETSLi sekretariaadist arve kutse omistamise eest.

KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISEGA SEOTUD KULUD

 • Kutsekvalifikatsiooni taotlemine on tasuline.
 • EOK poolt on kinnitatud kutsekvalifikatsiooni omistamise tasud alljärgnevalt:
  • Abitreener, EKR tase 3,               40 EUR;
  • Nooremtreener, EKR tase 4,      47 EUR;
  • Treener, EKR tase 5,                    56 EUR;
  • Vanemtreener, EKR tase 6,        72 EUR;
  • Meistertreener, EKR tase 7,       80 EUR;
  • Eliittreener, EKR tase 8,           100 EUR.

Kutsekvalifikatsiooni omistamise tasu tuleb kanda ETSLi arveldusarvele

Võistlustantsu õppekava 2019

Kutse andmise kord

NB! Alates 01.01.2019 on treenerikutse taotlemiseks või taastaotlemiseks vajalik kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või
esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine.

Treenerite kutsekvalifikatsiooni kehtestamisel on aluseks:

   • Kutseseadus
   • Spordiseadus
   • Spordi kongressi otsused

ETSL Kutsekomisjon moodustati juhatuse otsusega 01/2005 ning kinnitati EOK poolt 14.03.2005.a. (EOK korraldus 14.03.05). Üksikasjalikumat teavet saab aadressilt www.eok.ee.