Üleminukpunktide muudatused

Üleminekupunktide muudatused alates 2019

1. Algajate stardiklassides A2,A4,A6 peab üleminekuks ühest stardiklassist järgmisesse stardiklassi
tantsupaar koguma 24 (kakskümmend neli) üleminekupunkti, kusjuures üleminekupunktid peavad
olema kogutud sama partneriga ja üleminekupunkte saavad paarid järgmise süsteemi alusel:
– alati saavad punkte ½ võistlevatest paaridest, kui ½ määramisel tekkib koma koht siis ümardatakse
see üles poole täisarvuni.
– kui võistlusel osaleb 7 või vähem paari algab võistlus finaalist ja ½ paare saab igaüks 1 punkti.
(näiteks 7 paari korral saab 4 paari igaüks 1 punkti, 5 paari korral 3 paari igaüks 1 punkti)
– Kui võistlus algab ½ või ¼ finaalist saavad paarid punkte järgmiselt:
I koht 4 punkti
II koht 3 punkti
III koht 2 punkti
IV koht kuni ½ paaride arvuni saavad igaüks 1 punkti

2. Ülemineku punktide arvestus Eesti meistrivõistlustel ja Eesti esivõistlustel osalemise eest alates 29.01.2019
23.1 Eesti meistrivõistlustel või Eesti esivõistlustel osalenud tantsupaaridele arvestatakse
üleminekupunkte järgmiselt:
23.1.1 Kõikidele osalejatele 1 (üks) ülemineku punkt võistlustel osalemise eest;
23.1.2 Poolfinaali koha eest 1 (üks) üleminekupunkt ja finaali koha eest 2 (kaks)
üleminekupunkti juhul, kui võistlus algab veerandfinaalist;
23.1.3 Finaali koha eest 1 (üks) üleminekpunkt juhul, kui võistlus algab poolfinaalist;
23.1.4 Esikoha eest 1 (üks) üleminekupunkt.