Võistluste sekretariaat

Viive Väär                  viive.vaar@liviko.ee

Inga Köster                inga@ell.ee

Kristel Roostfeldt     kristel.roostfeldt@gmail.com