Võistluste sekretariaat

Veiko Ratas                reg.voistlus@gmail.com

Inga Köster                inga@ell.ee

Kristel Roostfeldt     kristel.roostfeldt@gmail.com