Erakorraline üldkoosolek 21. veebruaril

5. veebruar 2014

ETSL-i üldkoosoleku kokkukutsumise teade

ETSL-i juhatus kutsub kokku (era)korralise üldkoosoleku 21.02.2014 kell 12:00 Tallinnas hotellis Forum ruumis VEGA seoses ETSL-i presidendi volituste tähtaja lõppemisega ning tulenevalt ETSL-i presidendi Kaia Jäppineni poolt juhatusele esitatud avaldusest.

Päevakord:
1. ETSL-i juhatuse liikme – presidendi valimised.

Presidendi kandidaadid:
1. Jaan Toots – Kaia Jäppineni ettepanek

Kõikidel ETSL-i liikmetel on õigus esitada üldkoosoleku päevakorra osas ettepanekuid kolme päeva jooksul ning võimalus esitada täiendavaid presidendi kandidaate kuni 15.02.2014 kell 23.59.

ETSL-i juhatus