Treenerikutse

 

Treenerikutse taotlemise keskkond.

 

Enne kutse taotlemist palun tellida ETSLi sekretariaadist arve kutse omistamise eest.

KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISEGA SEOTUD KULUD

 • Kutsekvalifikatsiooni taotlemine on tasuline.
 • EOK poolt on kinnitatud kutsekvalifikatsiooni omistamise tasud alljärgnevalt:
  • Abitreener, EKR tase 3,               40 EUR;
  • Nooremtreener, EKR tase 4,      47 EUR;
  • Treener, EKR tase 5,                    56 EUR;
  • Vanemtreener, EKR tase 6,        72 EUR;
  • Meistertreener, EKR tase 7,       80 EUR;
  • Eliittreener, EKR tase 8,           100 EUR.

Kutsekvalifikatsiooni omistamise tasu tuleb kanda ETSLi arveldusarvele

Võistlustantsu õppekava on leitav siit

Kutse andmise kord

NB! Alates 01.01.2019 on treenerikutse taotlemiseks või taastaotlemiseks vajalik kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või
esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine.

Treenerite kutsekvalifikatsiooni kehtestamisel on aluseks:

   • Kutseseadus
   • Spordiseadus
   • Spordi kongressi otsused

ETSL Kutsekomisjon moodustati juhatuse otsusega 01/2005 ning kinnitati EOK poolt 14.03.2005.a. (EOK korraldus 14.03.05). Üksikasjalikumat teavet saab aadressilt www.eok.ee.