Teade breiktantsijatele ja breiktantsust huvitatud isikutele

Austatud breiktantsijad ja breiktantsu arendamisest huvitatud treenerid ja õpetajad!

Eesti Tantsuspordi Liit (edaspidi ETSL) kutsub kõiki breikareid ühinema Eesti Tantsuspordi Liiduga.

Liitumise eesmärk on saata 2024. aastal Pariisi Olümpiamängudele välja Eesti parimate breikarite koondis. Koondise moodustamiseks on plaanis korraldada erinevad katsevõistlused ja Eesti meistrivõistlused breiktantsus.

ETSL on Eesti Olümpiakomitee (edaspidi EOK) liige, mille ülesanne on mistahes spordina harrastatavate tantsuliikide ühendamine, arendamine ja esindamine Eesti- ja rahvusvahelisel tasemel. Alates 2020. aastast kuulub ka breiktants ühe sportliku tantsuliigina ETSLi alla.

Kutsume kõiki asjast huvitatud isikuid osalema virtuaalsel kohtumisel, mis toimub 29.03.2021 kell 14:00, kus ETSLi esindajad tutvustavad liitumisvõimalusi ja liitumisest tulenevaid hüvesid ning arutatakse läbi Eesti koondise moodustamise võimalused ja soovid ning Eesti breiktantsu meistrivõistlustega seonduvad asjaolud.

Palume registreeruda kõikidel asjast huvitatud isikutel, saates oma ees- ja perekonnanime, tegutsemiskoha ja staatuse breiktantsus (sportlane, treener, õpetaja või klubijuht) mailiaadressile breikdance@dancesport.ee

Palume registreeruda kohtumisele hiljemalt 26.03.2021. Pärast registreerumise lõppu saadetakse kõikidele registreerunutele kohtumise toimumise detailid.

Eesti Tantsuspordi Liit
Kontakt Regina Velberg
Peasekretär
Tel.+372 58 27 44 77

**************************************************************************

Уважаемые танцоры брейк-данса, тренеры и преподаватели!

Эстонская ассоциация танцевального спорта (далее ETSL) приглашает всех танцоров брейк-данса вступить в Эстонскую ассоциацию танцевальных спорта.

Цель присоединения – отправить лучших эстонских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Для формирования команды планируется организация различных соревнований и чемпионата Эстонии по брейк-дансу.

ETSL является членом Олимпийского комитета Эстонии (далее EOK), задачей которого, является развитие и объединение, всех видов спортивных танцев, а также предоставление возможности участвовать в соревнованиях как в Эстонии, так и на международной арене.

С 2020 года брейк-данс также включен в ETSL как одно из новых направлений в спортивных танцах.

Мы приглашаем все заинтересованные стороны принять участие в виртуальной встрече, которая состоится 29 марта 2021 года в 14:00, где представители ETSL расскажут о возможности присоединения к Эстонской ассоциации танцевального спорта, также будут обсуждаться вопросы о проведении чемпионата Эстонии по брейк-дансу и формирование Эстонской сборной команды по брейк-дансу.

Просим всех желающих зарегистрироваться, для этого необходимо отправить свое имя и фамилию, а также место деятельности и статус в брейк-дансе (спортсмен, тренер, преподаватель или менеджер клуба) на адрес электронной почты breikdance@dancesport.ee

Просьба, зарегистрироваться на виртуальную встречу не позднее 26 марта 2021 года.

После завершения регистрации все подробности будут отправлены Вам на эмайл.

 

Эстонская ассоциация танцевального спорта

Контакт – Регина Вельберг

Генеральный секретарь

Тел. + 372 58 27 44 77