Üldkoosoleku kokkukutsumine

10. aprill 2014

TEADE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISEST

ETSL juhatus kutsub kokku üldkoosoleku alljärgnevalt:

Aeg: 04.mail 2014.a. kell 13:00-15:00
Koht: Tallinn, hotell Euroopa, Paadi 5

Päevakord:
1) Presidendi valimine
2) Juhatuse liikmete valimine

Juhatus