Üleminukpunktide muudatused

Üleminekupunktide muudatused alates 2020

17 Liikumine stardiklassides
17.1 Tantsupaaride liikumise aluseks ühest stardiklassist teise on üleminekupunktid, mida tantsupaarid
koguvad ETSLi, ETSLi liikmesklubide/koolide või ETSLi poolt tunnustatud lepingupartnerite poolt
korraldatavatel võistlustel ja välisriigis juhul, kui võistlused toimuvad viies ST- ja viies LA-tantsus. Laste
klassis neljas ST ja neljas LA tantsus.
17.2 Algajate stardiklassides A2, A4, A6 peab üleminekuks ühest stardiklassist järgmisesse stardiklassi
tantsupaar koguma 24 (kakskümmend neli) üleminekupunkti, kusjuures üleminekupunktid peavad olema
kogutud sama partneriga ja üleminekupunkte saavad paarid järgmise süsteemi alusel:
17.2.1 Osalemise eest antakse tantsupaarile ühe stardi kohta 1 üleminekupunkt.
17.2.2 Finaalis tantsinud paarid saavad üleminekupunkte lisaks osalemisele järgmise süsteemi alusel: Finaali 1.koht – finaalis tantsinud paaride arv, 2.koht – finaalis tantsinud paaride arv -1, 3.koht – finaalis tantsinud paaride arv -2 jne.
17.3 Alates E-klassist peab üleminekuks ühest stardiklassist järgmisesse stardiklassi tantsupaar koguma 100 (sada) üleminekupunkti, kusjuures üleminekupunktid peavad olema kogutud sama partneriga.
17.4 Algaja tantsupaar A2, A4, A6, kes osaleb enda tasemerühmast kõrgemas tasemerühmas, ei arvata
automaatselt kõrgema taseme tantsupaariks.
17.5 Kui algaja tantsupaar soovib alustada võistlemist E klassi või kõrgema klassi võistlustel, tuleb tantsijatele tellida E klassi tantsija registrikanne. Kord E klassis või kõrgema klassi võistlustel osalenud tantsupaar ei oma õigust enam võistelda algajate klasside tantsuvõistlustel.

***Kuni 05.02.2020 saadud üleminekupunktid korrutatakse 4-ga***

18 Üleminekupunktide arvestamise üldnõuded
18.1 Üleminekupunkte arvestatakse nii osalemise eest kui ka finaalis saavutatud kohtade eest.
18.2 Osalemise eest antakse tantsupaarile ühe stardi kohta 1 üleminekupunkt.
18.3 Finaalis tantsinud paarid saavad üleminekupunkte lisaks osalemisele järgmise süsteemi alusel: Finaali 1.koht – finaalis tantsinud paaride arv, 2.koht – finaalis tantsinud paaride arv -1, 3.koht – finaalis tantsinud paaride arv -2 jne.
18.4 Eesti karikavõistluse etapi võitja saab lisaks ühe üleminekupunkti (võitja punkti).
18.5 Võistluste lõpparvestuses kohtade jagamise puhul arvestatakse kõikidele viigis olevatele paaridele
üleminekupunkte kõrgema koha järgi.
18.6 Üleminekul ühest vanuserühmast teise eelmises vanuserühmas kogutud üleminekupunktid säilivad.
18.7 Kui tantsupaar saab ühel võistlusel ühe tantsuliigi arvestuses täis üleminekupunktid järgmisesse
stardiklassi üleminekuks, võistleb ta sama võistluse raames teises tantsuliigis lõpuni oma senises
stardiklassis.
18.8 Juhul, kui tantsupaar võistleb kõrgemas stardiklassis ja saab ühes tantsuliigis täis üleminekupunktid, peab ta sama võistluse raames teises tantsuliigis võistlema kõrgema stardiklassi tantsupaarina.
18.9 Kui tantsupaar saab täis üleminekupunktid vanuserühma stardiklassis, mida käesolevas määrustikus sätestatud ei ole, jätkab ta võistlemist senises stardiklassis kuni vanuserühma muutumiseni.
19 Üleminekupunktide lisaarvestus
19.1 Kui võistlevad koos kahe või enama kõrvuti asetseva stardiklassi tantsupaarid arvestatakse madalama klassi tantsupaaridele preemiapunkte lähtudes nende poolt antud võistlustel võidetud kõrgema klassi paaride arvust.
19.2 Preemiapunktide arvestamiseks peab võistlustel osalema vähemalt 9 kõrgema stardiklassi tantsupaari.
19.3 Üleminekupunktide lisaarvestuses omistatakse tantsupaarile üleminekupunkte järgmiselt:
19.3.1 Kui madalama klassi tantsupaar edestab 1/3 kõrgemat stardiklassi omavat tantsupaari saab ta 12
preemiapunkti
19.3.2 Kui madalama klassi tantsupaar edestab 2/3 kõrgemat stardiklassi omavat tantsupaari saab ta 24
preemiapunkti.
Esimese kolmandiku leidmisel ümardatakse jagamisel tekkinud murdosa tavapärase matemaatilise
ümardamise teel. Kahe kolmandiku tantsupaaride leidmiseks korrutatakse esimese kolmandiku
ümardatud täisosa kahega.
20 Üleminekupunktide lõplik arvestus
20.1 Tantsupaarile arvestatakse üleminekupunktide põhiarvestuse ja lisaarvestuse punktide liitmisel saadud üleminekupunktide summa.
21 Üleminekupunktide määramine WDSF litsentsiga võistluste eest
21.1 WDSF võistlustel saadud üleminekupunktidest tuleb teavitada spordidirektorit kolme kuu jooksul peale võistluse toimumist. Hilisem üleminekupunktide lisamine ei ole lubatud.
21.2 WDSF litsentsiga võistlustel üleminekupunktide määramine:
21.2.1 Liikmesklubi peatreeneril õigus määrata poolfinaali koha eest 4 üleminekupunkti ja finaali koha eest 8 üleminekupunkti, kui võistlus algab ¼ finaalist. Kui võistlus algab ½ finaalist, siis ainult finaali koha eest 4 üleminekupunkt.
21.2.2 Välisriigis toimunud võistluse eest osalemise eest ja kõrgema klassi edestamise eest preemiapunkte ei anta.
22 Ülemineku punktide arvestus Eesti meistrivõistlustel ja Eesti esivõistlustel osalemise eest
22.1 Eesti meistrivõistlustel või Eesti esivõistlustel osalenud tantsupaaridele arvestatakse üleminekupunkte järgmiselt:
22.1.1 Kõikidele osalejatele 4 (neli) üleminekupunkti võistlustel osalemise eest;
22.1.2 Poolfinaali koha eest 4 (neli) üleminekupunkti ja finaali koha eest 8 (kaheksa) üleminekupunkti
juhul, kui võistlus algab veerandfinaalist;
22.1.3 Finaali koha eest 4 (neli) üleminekpunkti juhul, kui võistlus algab poolfinaalist;
22.1.4 Esikoha eest 4 (neli) üleminekupunkti.