ETSL avas ennast kõikidele tantsijatele

5. veebruar 2023

ETSL avas ennast kõikidele tantsijatele
Alates 2023. aastast ei sea ETSL ühtegi piirangut sportlastele. Sõltumata sellest millisesse Eesti või rahvusvahelisse alaliitu sportlane kuulub, on ta alati oodatud ETSLi või tema liikmeks olevate Klubide poolt korraldatud võistlustele.
Kõik ETSLi võistluste toimumise aja ja kutsed leiate alati ETSLi kalendrist. Registreerimine toimub ETSLi liikmetele Klubi esindaja poolt, mitteliikmetele sportlase enda või tema esindaja poolt.
Kohtumiseni võistlustel!