Juhendid ja vormid

Siinses alajaotuses on ära toodud momendil kehtivad juhendid nii nagu nad on kinnitatud ETSL juhatuse või ETSL üldkoosoleku poolt.
Hea Tava dokument (kinnitatud ETSL üldkoosolekul 15.06.2016)

Põhikiri kehtiv alates 22.12.2020

Tantsijate, treenerite ja kohtunike registreerimise vorm
Võistluse peakohtuniku kokkuvõtte blankett