Pressiteade

29. juuli 2021

Eesti Tantsuspordi Liit pöördub oma õiguste kaitseks rahvusvahelisse spordikohtusse

25.juulil 2021 ZOOM keskkonnas läbi viidud Rahvusvahelise Tantsuspordi Föderatsiooni (WDSF) aastakoosolekul ei arutatud Eesti Tantsuspordi Liidu apellatsiooni WDSF-st välja arvamise kohta ning föderatsiooni kuuluvad alaliidud ei saanud selles osas arvamust avaldada. Kujunenud olukorras on Eesti Tantsuspordi Liit sunnitud pöörduma oma õiguste taastamiseks rahvusvahelise spordikohtu poole.

Eesti Tantsuspordi Liidu presidendi Marek Jürgensoni sõnul tähendab rahvusvahelisse arbitraaži pöördumine pikka ja aeganõudvat protsessi, ent olukorras, kus mitmete Eesti tantsuklubide ja treenerite vastutöötamise tulemusel on kodumaisele tantsuspordile tekitatud korvamatut kahju ning Eesti Tantsuspordi Liidu tegevus WDSF-is peatatud, puuduvad Eesti tantsuspordi harrastajate õiguste kaitseksmuud võimalused.

Eesti Tantsuspordi Liitu vaidluses esindav Šveitsi advokaadibüroo Libra Law partner Yvan Henzer leiab, et WDSF presiidiumi otsus Eesti Tantsuspordi Liit ajutiselt välja arvata, on räiges vastuolus WDSF-i distsiplinaarnõukogu paar kuud varem tehtud otsusega, mis nõudis Eesti tantsusportlaste rahvusvaheliste õiguste ennistamist. „Eesti Tantsuspordi Liit on mitu kuud oodanud teavitamist ühes põhjendustega, mis kaalutlustel liit rahvusvahelisest föderatsioonist välja arvati. Näib, et WDSF presiidium on võtnud kasutusele venitamise taktika, lükates põhjendamatult edasi küsimuse lahendamise, mille oleks pidanud otsustama WDSF üldkoosolek 25. juulil 2021,“ leiab rahvusvahelise spordiõiguse asjatundja Henzer, lisades, et Eesti Tantsuspordi Liidu tegevus vastab täielikult põhikirjale ja riigis kehtivatele seadustele. „On šokeeriv, et WDSF otsustas ebaseaduslikult sekkuda Eesti Tantsuspordi Liidu siseasjadesse, rikkudes sellega föderatsiooni kuuluva rahvusliku liidu õigusi autonoomselt oma sisemisi regulatsioone korraldada,” arvab jurist.

Mõnede kohalike klubide juhtide ja treenerite ambitsioonikas katse kodumaise tantsuspordi hävitamiseks, on mõjunud laastavalt paljudele aastaid tantsu juures olnud tunnustatud tegijatele. Tantsutreenerite ja tantsijate hetkemeeleolu väljendab Eesti Tantsuspordi Liidu juhatuse liige ja järgmisel olümpial ametliku võistlusalana alustava breiktantsu tunnustatud eestvedaja Joel Juht järgmiselt: „Valitud detsembris 2020  Eesti Tantsuspordi Liidu juhatusse, olen kogenud, kuidas juhatuse liikmed pole saanud tegeleda põhitööga, vaid on pidanud maadlema väljamõeldud probleemidega, mida kohalike lobistide poolt rahvusvahelisse organisatsiooni edastatakse.  Pidades lugu kõikidest tantsuga seotud isikutest, ei tahaks kedagi solvata, kuid arvan, et tantsusport on töö, kus kehtivad reeglid, millest tuleb kinni pidada ka omavahelises suhtluses.“

WDSF-i poolsed katsed Eesti tantsusporti rahvusvaheliselt tasalülitada, ei jäta Eesti Tantsuspordi Liidule muud võimalust, kui kaitsta oma liikmete huve, kaasates selleks kõik seaduses võimaldatud vahendid. ETSL-i juhatus on kindel, et vaatamata pikale ja vaevanõudvale protsessile, saavutatakse rahvusvahelisi norme arvestav tulemus ja liidu õigused WDSF-is taastatakse täies mahus.