ETSL esivõistlus klassidele 19-20.08.2017

TULEMUSED:

19.08.2017

20.08.2017

Reg. leht

2017. aasta esivõistluste pilootprojekt E-, D- ja C-klassidele

E-klass Lapsed 1, Lapsed 2, Juuniorid, ST & LA
D-klass Lapsed, Juunior 1, Juunior 2, ST & LA
C-klass Lapsed, Juunior 1, Juunior 2, ST & LA

1. Esivõistlustes klassidele saavad osa võtta kõik ETSLi liikmesklubide/-koolide liikmed, kellel on kehtivad registrikanded;
2. E-klassi esivõistlustest saavad osa võtta ainult E-klassi tantsupaarid, D-klassi esivõistlustest saavad osa võtta ainult D-klassi tantsupaarid ja C-klassi esivõistlustest saavad osa võtta ainult C-klassi tantsupaarid st madalama klassiga tantsupaarid ei saa osa võtta kõrgema klassiga esivõistlustest;
3. Iga vanuserühma tantsupaarid saavad osa võtta ainult selle vanuserühma võistlusest, kuhu nad ise kuuluvad st nooremad ei saa osa võtta vanemate võistlusest;