Juhendid ja vormid

Siinses alajaotuses on ära toodud momendil kehtivad juhendid nii nagu nad on kinnitatud ETSL juhatuse või ETSL üldkoosoleku poolt.
Hea Tava dokument (kinnitatud ETSL üldkoosolekul 15.06.2016)
Tantsuspordi määrustik, kinnitatud 05.02.2020
Tantsijate, treenerite ja kohtunike registreerimise vormVanusegrupid
WDSF tantsija ID kaardi taotlemine
Võistluse peakohtuniku kokkuvõtte blankett

TSM-i kohaselt peab võistluse peakohtunik esitama ETSL büroosse kokkuvõtte toimunud võistlusest 2 päeva jooksul.