ETSL üldkoosolek 15.juunil 2016

21. mai 2016

ETSL juhatus otsustas kutsuda kokku ETSLi üldkooslek 15.juunil 2016, kl. 10.00.
Koht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses, Liivilaia 33, Tallinn.

Päevakord:
1) mai 2016 üldkoosoleku otsuste kinnitamine
2) Põhikirja muudatuste kinnitamine
3) 2015 majandusaasta aruande kinnitamine
4) 2016 eelarve kinnitamine
5) TSM muudatuste kinnitamine