Teade

Head liikmed!

 

ETSLi juhatus kutsub kokku ETSLi üldkoosoleku järgmiselt:

 

 

Aeg: 27.11.2018, algusega kell 11:00

Koht: Golden Club, Karulaugu Spordikeskus,Karulaugu 13, 74001 Viimsi vald

 

 

Päevakord:

 1. Presidendi ülevaade ETSLi arengust, kommunikatsioonist ja Heast tavast. Ühiste seisukohtade kujundamine hääletuse teel.
 2. Juhatuse töö heaks kiitmine.
 3. 2. 19.06.2018 toimunud ETSLi üldkoosoleku otsuste kinnitamine.
  Kohtumäärusega on keelatud kinnitada otsust, millega arvasid ETSLi liikmed
  valdava häälteenamusega välja ETSLi liikmeskonnast TK Tango ja TK
  Esperanza.
 4. TSM-i muutmine.
 5. ETSL-i põhikirja muutmine.
 6. Eelarve kuluartiklite muudatused.
 7. Liikmekandidaadi, MTÜ Tantsuklubi Respect ETSL-i täisliikmeks
  vastuvõtmise küsimuse otsustamine.

Vastavalt põhikirjale punkt 15. Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada Liidu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult mõne Liidu liikme liige. Üks liidu liige võib volikirja alusel esindada kuni ühte liidu liiget.