Üldkoosolek 12.07.2018

11. juuli 2018

Austatud liikmed,

 

Juhatusele on laekunud liikmetelt oluliselt palju teateid/proteste, et homsel üldkoosolekul ei ole võimalik paljudel osaleda. Juhatuse sooviks on mitte kulutada liikmete aega tulemiseks üldkoosolekule, kus ei ole koos kvoorumit.

Tulenevalt eeltoodust annab juhatus teada, et varem välja kuulutatud ja 12.07.2018 toimuma pidanud ETSLi üldkoosolekut ei toimu. Juhatus saadab lähiajal ETSLi liikmetele uue teate üldkoosoleku toimumise aja ja koha osas.

 

Juhatuse nimel

Õnnela Raudsepp

ETSL peasekretär