EKV etapp N+TK E, D, (C) sen (kõik klassid)

  • 19. aprill 2014
  • Pirita Majandusgümnaasium
  • Ritmo
  • Kulno Kabral
  • ritmo@hot.ee

Kutse, ajakava
TULEMUSED tabelina
Algajad 1, algajad 2; RUMBA
S 1E LA ja ST, S 2+3E LA ja ST, TK E LA ja ST
S 1D LA ja ST, S 2+3D LA ja ST, N+TK D LA ja ST
S 1+2C LA ja ST, N+TK C LA ja ST
S 1+2 LA ja ST, S 3+4 LA ja ST