WDSF World Open Maribor

WDSF World Open Maribor

 

Standardtantsudes (osales 84 paari):

6. koht Andres Liiv – Kristin Vaha  

8. koht Ergo Lükk – Baile Paris