ETSL üldkoosolek 12.07.2018, algusega kell 11:00

21. juuni 2018

ETSLi üldkoosolek 12.07.2018, algusega kell 11:00, Bliss Maja Konverentsikeskuses, Mustamäe tee 17, Tallinn

 

Päevakord:

  1. Audiitori aurande heakskiitmine
  2. Eelmise üldkoosoleku otsuste heakskiitmine
  3. Põhikirja muutmine
  4. ETSLi liikmelisusest ja heast tavast

 

Vastavalt põhikirjale punkt 15. Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada Liidu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult mõne Liidu liikme liige. Üks liidu liige võib volikirja alusel esindada kuni ühte liidu liiget.