ETSLi JUHATUSE PÖÖRDUMINE

Austatud ETSLi liikmed, sportlased, treenerid ja kohtunikud! Kõik lapsevanemad ja tantsuhuvilised!

ETSLi juhatuseni jõudis teadmine, et üks osa ETSLi liikmeid on loonud uue tantsuspordi ühenduse, mille presidendiks on ETSLi endine president pr Aune Past ja juhatuse liikmeteks notari elukutset pidav Annika Kuimet ja Eve End, TK Leevi esindaja. Kõik nad on ETSLi juhatusest tagasi kutsutud üldkoosoleku otsusega 5. veebruarist 2020. Tagasikutsumise põhjus oli, et nad ei saanud oma tööga hakkama või rikkusid otseselt ETSLi põhikirja ning kasutasid ETSLi eelarvelisi vahendeid mittekooskõlas eelarvega.

Väidetavalt võitlevad mainitud inimesed nn „ausa“ tantsuspordi eest, jättes tähelepanuta olulise asjaolu, et 27. juunil 2019 toimunud juhatuse koosolekul rikkusid kõik kolm väga olulisel määral ETSLi põhikirja, võttes ETSLi täisliikmeks tantsuklubi, kes ei vastanud ETSLi põhikirjale. Samuti võltsiti mainitud üldkoosoleku rakendamisel volitusi, et saada kokku üldkoosoleku kvoorum. Kogu selle tegevuse tulemusena korraldati ebaseaduslik ETSLi üldkoosolek, mille sooviks oli ebaseaduslik võimuhaaramine.

Eesti Tantsuspordi Liidu juhatuseni on jõudnud ka teadmine, et lastevanemate ja sportlaste seas levitatakse valeinformatsiooni nagu oleks ETSL juba välja arvatud või tema liikmelisus oleks peatatud WDSFis või EOKs.

Kohtumisel EOK peasekretäri Siim Suklesega sai üheselt selgeks, et üleriigiliste Eesti meistrivõistluste korraldamise õigus on ainult EOK liikmest üleriigilisel tantsuspordi ühendusel. Selleks on Eesti Tantsuspordi Liit.

Nii EOK kui ka WDSF on kinnitanud üheselt ETSLi kui ainukese Eesti tantsusporti ühendava alaliidu tegevuse toetamist ja sellega tunnustanud tema õiguspärast tegevust nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt. Vastav informatsioon on lisatud ka postitusele.

Kõigest eeltoodust tulenevalt on juhatuse liikmed Alari Liiv, Ivo Kappet, Regina Velberg ja Erkki Aas pidanud vajalikuks ka avaliku kirja koostamist endisele alaliidu presidendile Aune Pastile. Olukord on muutunud talumatuks, kuna endine president ja juhatuse liikmed on oma igapäevase siseriikliku ja rahvusvahelise laimukampaaniaga sisuliselt halvamas ETSLi juhtorganite tavatööd. Ajal kus on kõigil koos vajalik valmistuda esimesteks tantsusporti võistlusalana sisaldavateks olümpiamängudeks 2024. aastal Pariisis, laiendada meie alaliidu ja tema liikmete võimekust ja arvukust, peab juhatus hoopis pidevalt lükkama ümber valeinformatsiooni ja laimu, mida on levitatud meie rahvusvaheliste partnerite hulgas, Eesti Olümpiakomitees ja spordiringkondades. See on kaasa toonud olukorra, kus aastakümneid tegutsenud alaliit peab oma partneritelt küsima taaskord kinnitusi enda legitiimsuse kohta spordiala esindamisel nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

Ütleme ka siin kui meie avalikus kirjas Aune Pastile: hea Aune, miks Sa seda teed? Miks on Sulle isiklik ambitsioon tähtsam kui Eesti tantsuspordi hea käekäik?

Eesti Tantsuspordi Liidu juhatus on avatud vahetuks suhtlemiseks kõikidele tantsusportlastele ja lapsevanematele, et anda täiendavaid selgitusi, kommentaare või käitumisjuhiseid.

WDSF KINNITUS

EOK KINNITUS